rescue-it.se

Vi räddar data ifrån de flesta medier och operativsystem.


- Stationär 3.5" Hårddisk (PC & Mac) alla interface.
- Laptop 2.5" Hårddisk (PC & Mac) alla interface.
- Laptop 1.8" Hårddisk (PC & Mac) alla interface.
- SSD
- Microdrive
- Externa hårddiskar, alla format och interface.
- NAS system.
- Servrar (alla Raid konfigurationer) alla interface (Ata, Sata, Scsi, SAS)
- Usb-minnen
- FD (Floppy)
- Band (flesta format)
- CD / DVD
- Kamera-minnen, SD/SDHC/Xd/Cf/Mmc/MS/MS-Duo m.fl

 

 

Vi återskapar data och räddar data på bl.a följande filsystem:

 

- Pc: Fat12, Fat16, Fat32, Ntfs
- Mac:
Hfs, Hfs+
- Linux:
Ext2, Ext3, Ext4, , Jfs, ReiserFS, Xfs
- FreeBSD Unix:
Ufs1, Ufs2
- Os/2:
Hpfs
- Raid:
Vi har specialistkunskaper på alla typer av Raidkonfigurationer, Raid 0, Raid 1, Raid 1+0, Raid 5, Raid 6