Kamera minnen

Usb och kamera minnen fungerar i praktiken likadant, kontrollerkretsen har en inbyggd algoritm om hur adresseringen till minneskretsen skall skötas. Den adresseringen kan liknas med hur ett Raid system fungerar, informationen delas upp och skrivs till olika block simultant för att snabba upp läsning och skrivning till minneskretsarna.

Det som brukar gå sönder på usb och kamera minnen är kontrollerkretsen, när den går sönder försvinner också algoritmen som har hand om hur datan på minneskretsar ligger lagrat.

Rescue-IT har både specialverktygen och kunskapen att återskapa informationen och göra en dataräddning från ett kraschat usb minne eller trasigt kamera minne.